Dahil Sinabi Mo by Musikatha is a one of their songs in the album “Harana Sa Hari”. It’s a joyful song that tells us about the promises of God.Musikatha Harana Sa Hari

Dahil Sinabi Mo

by Musikatha

Verse 1
Walang hangganan, hindi magbabago
Kailan pa man, sa habang panahon
Ang Iyong salita Panginoon

Verse 2
Mga halaman ay natutuyo
Langit at lupa ay maglalaho
Ngunit tapat lahat ng sinabi Mo

Koro
Karamdaman ko ay mapapawi
Suliranin Ko ay magagapi
Kalayaa'y mararanasan ko
Dahil sinabi Mo
Kasalanan ko'y patatawarin
Panalangin ko'y Iyong diringgin
Ang pagtitiwala ko'y Sa'yo
Dahil sinabi Mo
Dahil sinabi Mo

Get Totally FREE Sermon Outlines and

Step-by Step Guide on How You Can Further Develop It

  • Free sermon outlines where you will not have to worry about plagiarism. It’s my personal sermon outlines made for the past twelve years of experience.
  • Freedom to develop the sermon outlines to contextualize it in your own situation.
  • Freedom to use it where ever or when ever you need it.
  • Freedom to develop it and produce your own teaching materials.
  • Ste-by-step way on how you can effectively improve it and use it in your context.
  • And much much more…

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares